سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیازمحمد کر – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
سیدرضا سیدمرتضائی – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
مینا آهنگرزاده – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
حسین هوشمندکوچی – پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

طی دوره پرورش میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannamei در سال ۱۳۸۶ در مزارع پرورش میگوی چوئبده آبادان از تعداد ۶ مزرعه فعال نمونه برداری صورت گرفت . بدین منظور از پست لار وها و میگو ها در مرحله پرورش نمونه برداری انجام گرفته و نمونه ها در کمترین زمان ممکن و در شرایط کاملا استریل به صورت زنده به آزمایشکاه میکروب شناسی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور منتقل گردید . به منظور شناسایی ویبریو ها از میگویهمو ژن ( پست لارو ) و بافت های آبشش و هپاتوپانکراس به صورت مجزا روی محیط کشت باکتریایی TCBS (حاوی نمک ) تلقیح گردید . در این تحقیق از میگوهای به ظاهر سالم ۹ گونه ویبریوشامل :
Vibrio alginolyticus , Vibrio nereis Vibrio flavialis Vibrio splendidus Plesiomonas shigelloides Vibrio mimicus Vibrio proteolyticus Vibrio campbelli Vibrio anguillarum جدا سازی و شناسایی گردید که گونه V. alginolyticus بیشترین فراوانی را دارا بود