سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساینا ساحلی نیا – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
معصومه طباطبایی – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

از واکنش نیکل (ІІ) با ۲ ،۶ -پیریدیندیکربوکسیلیک اسید ۲ ، ۲- بیپیریدین کمپلکس C38H52N6Ni4O32 ، ۱ تهیه محصول واکنش در اتانول کریستاله شد. محصول واکنش با طیف سنجی IR و براش اشعه x شناسایی شد.کمپلکس(۱) درسیستم بلوری مونوکلینیک با گروه فضایی ۲۱ P متبلور میشود. دادههای بلوری برای کمپلکس( ۱) به صورت زیر است: ۱:a = 1221.14(8), b = 1802.76(13), c = 1234.38(9) pm, β = ۱۰۹٫۳۱۷(۵), Z = 2, R1 = 0.0591.