سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهتاب ابراهیمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

اصطلاح qanat یا qhanat ناشی از کله سامی (نژاد سامی) به معنی کاوش یاحفاری کردن یا کانال مجرای آب و عموما در ایران مورد استفاد ه است. قنات یکی از روش های قدیمی و در عین حال مناسب استحصال آب در مناطق بیابانی و خشک می باشد. این بررسی از سال ۱۳۷۹ به مدت یکسال در شهرستانهای زرند و سیرجان واقع در استان کرمان انجام شده است. در این بررسی صید ماهی از ۳۱ رشته قنات از مجموع ۹۲ رشته قنات در شهرستانهای مذکور به وسیله دستگاه الکتروشوکر، تورسالیک و تورپره انجام گرفت. در محل فاکتورهای PH، درجه حرارت آب، هوا، دبی، اکسیژن ، EC و ارتفاع منطقه مورد نظر از سطح دریا اندازه گیری شد. ماهیان شناسایی شده از ۲ راسته و ۳ خانواده و ۳ گونه به شریح زیر بودند:
راسته Cypriniformes خانواده Cyprinidae
گونه(Valenciennes, 1849)واحد اما رو برنامه ریزی جهاد سازندگی. ۱۳۶۳٫ فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع استان. چاپخانه وزارت ارشاد
و خانواده Balitoridae گونه Nemachilus sargadensis (Nikolskii, 1990)
راستهCyprinodontiform خانواده poecilidae
گونه Gambusia affinis (Baird and Giard, 1853)