سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهاره باهری – دانشگاه سمنان ، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
فرامرز هرمزی –

چکیده:

در این تحقیق منابع آلوده کننده هوا در شهرستان سمنان در سال ۱۳۸۶ بررسی و شناسایی شده است . منابع آلوده کننده این شهرستان را می توان از جهت منابع تولید به سه دسته منابع خانگی و تجاری ، وسائل نقلیه و صنایع تقسیم بندی کرد . در هر مورد میزان آلودگی با توجه به داده های آماری موجود و محاسبات انجام شده تعیین و با یکدیگر مقایسه شده است . در محاسبه آلودگی صنایع با توجه به دقیق نبودن آمار و عدم دسترسی به اطلاعات آلودگی تک تک کارخانجات و مکان های تولیدی ، میزان آلودگی با توجه به میزان سوخت مصرفی محاسبه شده است . نتایج محاسبات نشان می دهد که آلودگی شهرستان سمنان ، صنایع به ویژه صنایع معدنی مجاور شهرستان می باشد . جهت باد در اغلب روزها به گونه ایست که ذرات معلق تولیدی این صنایع را به محیط شهری منتقل می کند . برای کاهش این آلودگی ها پیشنهاداتی ارائه شده است .