سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوشین مسلمی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد ایران
معصومه طباطبایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد ایران
میترا قاسم زاده – مرکز پژوهشهای شیمی و مهندسی شیمی ایران

چکیده:

یک کمپلکس جدیدی از پالادیم با لیگاند ۴- امینو- ۵- متیل ؛ ۲- H – ؛ ۱ ، ۲ ، ۴ تری آزول – ۳ (۴ – H ) – تیون AMTT در حضور لیگاند کمکی تریفنیلفسفین تهیه و ساختارملکولی آن توسط پراش اشعه – x تعیین شد. کوئوردیناسیون اطراف Pd(II) در کمپلکس Pd AMTT)2(PPh3)2 ].4MeOH چهار است. دو لیگاند تریآزول از طریق اتمهای گوگرد و دو اتم P از دو لیگاند تریفنیل فسفین به Pd(II) کوئوردینه شدهاند. زوایای اطراف فلز نزدیک به ۹۰ و بنابر این کمپلکس ساختار مسطح مربعی را تشکیل میدهند. اطلاعات کریستالی کمپلکس در دمای °۸۰ – عبارت است از : (فرمول در متن اصلی مقاله)