سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مقداد پیرصاحب – استادیاروعضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
علیرضا اجرایی – کارشناس مسئول بهداشت موادغذایی مرکزبهداشت استان کرمانشاه
امیر کرمی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست وکارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهد اشت
مژده میرانی – کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان سنقر

چکیده:

با توجه به اهمیت بهداشت مواد غذایی و نقش مهمی که در سلامت انسانها داراست و نظر به توسعه کشور و تنوع مواد غذایی سعی گردیده در برنامه ادغام بهداشت مواد غذایی علاوه بر استمرار فعالیتهای واحد های نظارت بر مواد غذ ا یی،از امکانات وسیع نظام شبکه ارائه خدمات و کارکنان بهداشتی آن برای گشترش نظارت و آموزش عمومی استفاده شود. هدف از این تحقیق بررسی نتایج اقدامات مداخله ای در ز مینه بهداشت مواد غذ ایی به مادران روستایی،دانش آموزان روستایی ،پیشه وران روستایی و انجام اقدامات نظارتی سطح بندی شده بااولویت مناطق روستایی می باشد. برنامه ادغام بهداشت مواد غذایی در نظام شبکه در مرکز بهداشت شهرستان سنقر در ۹ مرکز روستایی و ۳ مرکز شهری روستا یی ۸۶ خانه بهداشت، ۲۱۳ روستا با جمعیت روستایی ۴۹۳۴۸ نفر انجام شده و همچنان استمرار دارد این برنامه با آموزش گروههای ، هدف یعنی مادران روستایی،دانش آموزان چهارم و پنجم مقطع ابتدایی روست ایی و پیشه وران روستا یی منجر به ارتقاء آگاهی گروههای هدف گردیده بطوریکه اکثر مردم در مناطق روستایی شهرستان مذکور علائم مواد غذایی غیر استاندارد ، تقلبی، فاسد و غیر بهداشتی را می شناسند. و همچنین ارتقاء سطح اطلاعات گروههای هدف در زمینه بهداشت مواد غذ ا یی سبب گشته میزان بروز بیماریهای منتقله از مواد غذایی نیز کاهش پیدا کند. نتایج بدست آمده ازاین بررسی نشان میدهد که شاخص بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی روستایی از ۴۴ % به ۵۶ % ارتقاء یافته و آموزش منظم و مستمر گروههای هدف و انجام اقدامات نظارتی سطح بندی شده از مرکز بهداشت شهرستان تا خانه بهداشت در شهرستان مذکور به صورت مطلوب پیگیری و اجرا شده است.