سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد اعرابی – عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
محرم رزمجوی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی
حسین کاویانی – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

در این مقاله تئوری ها و استراتژی های مالی بررسی کرده و نقش این استراتژی ها در شکل گیری استراتژی شرکت را مورد تحلیل قرار میدهیم. فرض اساسی ما در این طبقه بندی این است که ما استراتژی های مالی را معادل یک الگوی تصمیم گیری در زمینه سیاست ها وبرنامه های مالی در درون یک واحد تجاری در نظر می گیریم و چنین فرض می کنیم که استراتژی های مالی در شکل گیری استراتژی کلی شرکت نقش داشته و خود از آن تاثیر می پذیرد. در این مقاله ما ابتدا استراتژی مالی را تعریف کرده و سپس سه حوزه اصلی استراتژی های مالی شامل تامین مالی کردن، تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری و سییاست های تقسیم سود را توضیح میدهیم.