سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
غلامعلی شفابخش – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

بکارگیری آزمونهای دینامیکی شمع بعنوان روشی سریع و اقتصادی در امر کنترل کیفیت شمع ها رفته رفته در بسیاری از پروژه های عمرانی رایج می شود و هر روزه بر تنوع آنها افزوده می گردد . آزمایشهای دینامیکی شمع بعنوان ابزاری مطمئن در اختیار مهندسین است تا آنها را از صحت مح اسبات طراحی و ساخت و اجرای مناسب شمع ها در مرحله نصب مطمئن سازد . بی شک بدلیل وضعیت خاص قرارگیری سیستم شالوده های عمیق در هر سازه و احاطه شدن آنها توسط خاک و نقش آنها در حفظ پایداری سازه ها کنترل کیفیت اجرای شمع ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله س عی شده است ضمن معرفی روشهای مختلف آزمایش دینامیکی شمع، آزمونها از نظر فنی طبقه بندی شده و موارد مصرف هر آزمون به همراه نقاط ضعف وقوت آن ذکر گردد