سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی خراسانی – شرکت مهندسین مشاور دانشمند
مسعود عموهادی – شرکت مهندسین مشاور دانشمند
ویدا میرزائیان – شرکت توزیع برق استان اصفهان
سیدرسول رضیان – شرکت توزیع برق استان اصفهان

چکیده:

در حال حاضر تعیین محل و ظرفیت پستهای فشار قوی توسط قسمت فنی و برنامه ریزی برقهای منطقه ای انجام می گیرد و برخی مواقع بدلیل عدم جایابی مناسب ، با مشکلاتی از قبیل : دور بودن پستهای فوق توزیع از مراکز ثقل بار ، عدم استفاده کامل از ظرفیت موجود آنها ، وجود افت ولتاژ و تلفات بیش از حد مجاز در شبکه – های توزیع و … روبرو میشود .
با توجه به اینکه یکی از اهداف تهیه طرحهای جامع شبکه های توزیع ، تعیین ضریب رشد انرژی و بار مناطق ، پیش بینی احداث ش بکههای ۲۰ کیلوولت و تعیین محل و ظرفیت پستهای فوق توزیع می باشد ، لذا در این مقاله جایابی پستهای فوق توزیع در یکی از شهرستانهای استان اصفهان که بر اساس روند تهیه طرح جامع آن شهرستان صورت گرفته ، مورد مطالعه قرار میگیرد