سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سید علیرضا موسوی شیرازی – دانشجوی دکتری تخصصی (Ph.D) رآکتور هسته ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و ت
محمد ره گشای – استادیار دانشکده فنی – مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
غلامرضا جهانفرنیا – استادیار دانشکده فنی – مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیروس آقانجفی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله، توزیع درجه حرارت در گرمترین میله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر با تاثیر دادن ضریب هدایت حرارتی به ازای توبع ریاضی مختلف، ازطریق تحلیلی و عددی تعیین گردیده و همچنین درجه حرارت قطرهای داخلی و خارجی و نیز درجه حرارت متوسط سوخت مذکور نیز به طور دقیق، بدست آورده شده است.