سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

داوود پورشمس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دریا، گرایش هیدرودینامیک
حسن قاسمی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریائی – دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روابط محاسباتی هیدروآئرودینامیکی، نیروهای درگ و لیفت که بر خلاف نیروی درگ نیروی مفیدی برای حرکت شناور بخصوص در حالت پروازی کامل است، در سرعت ها و ارتفاع های مختلف از سطح آب برای شناور WIG مورد محاسبه قرار می گیرد . در واقع طی ۴ مرحله و با استفاده از ۴ روش مجزا، از لحظۀ شروع به حرکت تا پروازی کامل نیروهای لیفت و درگ مورد محاسبه قرار می گیرد . جهت انجام محاسبات، یک برنامۀ کامپیوتری تهیه شده که با دریافت ابعاد، سرعت شناور و در صورت نیاز زاویۀ حمله و ارتفاع پروازی، نیروهای لیفت و درگ را محاسبه مینماید .