سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمدطاهر شمسی – دانشیار وعشو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد هوشیاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بسیاری از سفره های آبدار طبیعی دارای درزه و شکافهایی هستند که به کارگیری روشهای مرسوم خطی مثل تایس برای آزمایش پمپاژ درآنها منجر به ایجاد اختلاف زیادی بین مقادیر واقعی و نتایج تحلیلی می شود. از طرفی به دلیلاینکه بسیاری مخازن استحصال آب شیرین و همچنین مخازن نفتی و دیگر مخازن ژئوترمال مورد بهره برداری انسان، در سفره های درزه و شکاف واقع شده اند، نیاز است تا این سفره ها شناسایی و تحلیل شوند. ازهمین روست که بسترهای درزه و شکافدار در سالهای اخیر موضوع تحقیقات بسیار جدی بوده اند.
در این مقاله داده های پمپاژ دو چاه که در یک سفره ناهمگن لایه ای واقع شده اند، با فرض جریانش به ماندگار و با اسفتاده از روش وارن و ورت تحلیل شده است. سفره آبدار شامل دو لایه مختلف می باشد و از آنجا که اختلاف زیادی بین هفوذپذیری این دو لایه وجود دارد، این سیستم به عنوا ن سیستم تخلخل دو گانه شکافدار فرض شده است. دو لایه شامل یکی لایه ماسه ای که ضخامت آن نسبتا کم است و به عنوان شکاف یا لایه ای که نفوذپذیری بالا دارد، در نظر گرفته می شود و دیگری لایه سنگ نمک که دارای ضخامت زیاد، نفوذپذیری کم و ضریب ذخیره بالا است. در اینجا لایه سنگ نمک به عنوان بلوکهای تخلخل دو گانه فرض می شود . با این فرض ضرایب هیدرودینامیک لایه آبدار محاسبه و ارائه شده اند.