سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا صادقی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی – شرکت آب منطقه ای اصفهان

چکیده:

معدن شن و ماسه کاج واقع در شرق اصفهان از دهها سال قبل , مورد برداشت بی رویه و غیـر اصولی مصالح رودخانه واقع گردیده است . سالها برداشت غیر اصـولی، رودخانـه زاینـده رود را در ایـن محل چنان دستخوش تغییرات نموده که در بعضی از قسمتها شناخت مسیر اصلی جریان حتی برای اهل فن هم مشکل می باشد . در این پژوهش سعی بر این بوده که با بازدیدهای م یـ دانی متعـدد و همچنـین آنالیز دبی ورودی و خروجی به محدوده مذکور , تلفات آب به صورت تبخیر و نفوذ عمقـی بـرآورد گـردد . نتایج نشان می دهد که درصد نفوذ عمقی در محدوده مذکور رقم قابل توجه ی بوده و بدین ترتیب حجم زیادی از آب رودخانه از دسترس خارج می گردد .