سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی رضایی – استادیار گروه مهندسی مکانیک
آیدین زرگر – دانشوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در موتورهای احتراق داخلی، سوپاپهای دود به علت دمای بالاتر نسبت به سوپاپهای هوا در برابر تنشها آسیب پذیر بوده و در معرض خرابی قرار می گیرند. در این مقاله به منظور مطالعه توزیع درجه حرارت، تنش های مکانیکی و تنش های حرارتی در سوپاپ دود، با استفاده از روش FEM سوپاپ دود موتور پژو RD مدل سازی شده و با بارگذاری حرارتی و استاتیکی آن، ابتدا دما در سوپاپ دود بدست آمده و سپس مقادیر تنشهای مکانیکی و حرارتی محاسبه گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که تنشهای استاتیکی در برابر تنش های حرارتی ناچیز و قابل صرفنظر می باشند. سپس عوامل موثر در ایجاد تنشهای حرارتی در سوپاپ شناسایی شده و راهکارهای لازم برای کاهش تنشهای حرارتی ارائه شده است.