سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدهادی حسینی – دانشجوی مهندسی استخراج معدن- دانشگاه صنعتی سهند
علی نصیری نژاد – کارشناس ارشد استخراج معدن- دفتر فنی چالزنی وآتشکاری- معدن مس سونگون
یاشار پوررحیمیان – کارشناس ارشد مکانیک سنگ- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

عبور امواج حاصل از انفجارباعث ایجاد تنش های کششی و فشاری در سنگ شده و توده سنگ را از لحاظ رفتار مکانیکی و دینامیکی تحریک می نماید . در بررسی کارایی مواد منفجر ه و به طور کلی ارزیابی کیفیت انفجار، داشتن اطلاع دقیق از رفتار سنگ تحت تنش های ناشی از انفجار و کیفیت انتقال و توزیع انرژی حاصله از آتشباری نقش بسزایی دارند. در مقاله حاضر با توجه به نمونه برداری های انجام شده وانجام مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، امپدانس س نگ های دورن گیر و باطله معدن مس سونگون تعیین گردیده و سپس با استفاده ازامپدانس های استاندارد آنفو و محاسبات ریاضی، شرایط انتقال انرژی ناشی ازآتشکاری معدن سونگون به صورت کمی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از اتلاف زیاد انرژی درتوده سنگ های درزه د ار بوده و میزان اتلاف با افزایش پرکنده ها افزایش چشم گیری نشان می دهد.