سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید نامداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده ی مهندسی بیوسیستم
مرتضی زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشکده ی مهندسی بیوسیستم

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی است که با توجه به حجم انبوه تولید آن در کشور و از جمله شهرستان رزن، محاسبه یمیزان انرژی مصرفی و شاخص های انرژی از جمله نسبت یا کارایی، افزودهخالص و بهره وری انرژی که جزو مباحث اصلی مکانیزاسیون در تولید هر محصولی است، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از آمارنامه های موجود در جهاد کشاورزی شهرستان، منابع کتابخانه ای و پرسشنامه ی شفاهی استفاده شد. نتایج مطالعات نشان داد که میزان انرژی مصرفی ۶۹۸۸۲/۸۵۶مگاژول بر هکتار، نسبت انرژی ۰/۶۸، بازده خالص انرژی ۲۲۱۵۷/۸۵۶- و بهره وری انرژی ۰/۸۲۳ مگاژول بر کیلوگرم می باشد. بهره وری انرژی به میزان ۰/۸۲۳ نشان دهنده ی آن است که برای تولید یک کیلوگرم گوجه فرنگی در شهرستان رزن باید۰/۸۲۳ مگاژول انرژی مصرف گردد. با توجه به نتایج بدست آمده، آبیاری بیشترین انرژی مصرفی را به خود اختصاص می دهد و باعث کاهش نسبت انرژی می گردد. همانطور که امسال در مناطق جنوبی کشور تجربه گردید، میتوان از زودرس کردن گوجه فرنگی استفاده کرد. این اقدام به دلیل صرفه جویی در آب مصرفی و افزایش عملکرد گوجه فرنگی منجر به کاهش مصرف انرژی، افزایش بهره وری و افزایش نسبت (کارایی) انرژی می گردد.