سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن غنایی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
میثم سعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شاهرود
حامد فرهادمنش – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صالح – استادیار مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

سرریزهای پله ای به عنوان یک راهکار معمول برای مدیریت سیلاب شناسایی شده اند. پله ها به میزان زیادی تلفات انرژی را افزایش می دهند. سازگاری سرریزهای پله ای با بتن فشرده و تکنیک های ساخت گابیون منجر به ایجاد هزینه اندکی می گردند. در این مقاله مروری بر پیشرفت های اخیر انجام شدهدر طراحی سرریزها داشته و راهکارهای محاسباتی انهانیز بررسی می گردندو مدلهایی از جریان بر روی سرریزهای پله ایبا ساختار های پله گوناگونارائهشده است. برای مدلسازی از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است و با توجه به مدلسازی انجام شده رژیم های جریانی حاکم در سرریز های پله ای بخوبی حاصل شده اند. با توجه به درهمی جریان از مدل کی – اپسیلون استفاده شده است.