سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن وفایی سفتی –
محمد توللی –

چکیده:

با توجه به اثبات اهمیت فشار مویینگی ترکهای افقی در میزان استخراج نفت موجود در ماتریکس از طریق مکانیسم ریزش ثقلی و همچنین وجود پیوستگی در فشار مویینگی بین بلوکها و تاثیر قابل ملاحظه آن بر کل تولید، می توان فرض کرد که فشار مویینگی در ترکهای افقی ماهیتی شبیه فشار مویینگی درون ماتریکس دارد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا در ابتدا معادلات موبوط به ریزش ثقلی در مخازن ترکدار را ساده سازی کرده و در نهایت تاثیر وابستگی فشار مویینگی و تراوایی نسبی به درجه اشباع را بر میزان استحصال نفت از تک بلوک ماتریکس را اب نفت خروجی از بلوکهای روی هم بررسی کنیم.