سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر ملائک – دانشیاردانشگاه صنعتی شریف۲، دانشکده مهندسی هوافضا ،دانشگاه صنعتی ش
ایمان علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دینامیک پروازوکنترل، دانشکده مهندسی هوافضا ،

چکیده:

با توجه به تقاضا برای گسترش پروازها به منظور افزایش حجم نقل و انتقال بار و مسافر و همچنین درامد ارزی ناشی از پروازهای عبوری برای کشورهااکثر کشورها سعی می کنند ، امکان استفاده
حداکثرازفضای پروازی آسمان خود را فراهم نمایند البته این مهم بدون رعایت اصول ایمنی امکان پذیر نیست . در این مقاله با استفاده از اصول محاسبه محاسبه ریسک در یک فضای پروازی ، اصول تعیین حداکثر امکان پذیرش هواپیما در این فضا با استفاده از داده های آماری مورد بررسی قرار می گیرد .