سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی نانوفنآوری و کاربردهای آن در صنایع نفت، گاز و پتروشمی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

چکیده:

تقطیر غشاییبعنوان یک فرایند نوین جداسازی غشایی با قابلیت جداسازی ذرات به کوچکی ۱ / ۰ – ۷ نانومتر دارای کاربردهایی چون نمک زدای ی وشیرین ساز ی آب برا ی مصارف آشامیدن ی و صنعت ی و تغلیظ آبمیوه، توجه روزافزون ی را بخود جلب کرده است . کارکرد فرایند در دما ی پایین حدود ۴۰-۸۰ درجه سانتیگراد بیانگر نیاز به منبع انرژ ی پایین و داشتن صرفه اقتصادی بالا ی این روش م ی باشد . در این فرایند از یک غشاء آب گریز در تماس با محلول خوراک ورودی استفاده می شود . اساس کار بر تعادل گاز ‐ مایع استوار است و ابتدا مایع در طرف غشاء تبخیر شده و با عبور از غشاء در طرف دیگر چگالیده می شود . نفوذ مولکول ی ۲ و نفوذ نادسن ۳ با توجه به قطر حفره ها ی غشاء مکانیزمها ی غالب بر نفوذ از غشاء می باشند . در این مقاله مزایا ومعایب تقطیر غشای ی ، کاربردها و عوامل موثر بر کارای ی فرایند تقطیر غشای ی بررس ی م ی شود و روابط لازم برای محاسبه انتقال جرم وحرارت ارائه می گردد .