سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جعفرعلی اولاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی
شهلا محمودی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی
منوچهر زرین – استاد سابق گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
علی ابطحی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

اطلاعات کانی شناسی برای فهم چگونگی تشکیل خاک ها ضروری و پر اهمیت به نظر می رسد . رس های خاک ها با تأثیر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها از جمله نگهداری رطوبت، تراکم خاک، پایداری خاکدانه ها، هدایت آبی، نفوذپذیری، تبادل کاتیونی، انقباض و انبساط، تثبیت پتاسیم و سایر عناصر و … بیانگر مراحل تکامل خاک می باشند .
مطالعه و مقایسه خاک های مختلف که توسط ویلدینگ و همکاران (۱۹۸۳) انجام گرفت نشان داد که کانی های مختلف بر اثر یک یا چند عامل از جمله اختلافات در مواد مادری، انتقال، تغییر شکل و
نوتشکیلی بوجود می آیند . کانی های خاک اغلب از مواد مادری به ارث رسیده اند، فلذا برخی از آنها در اثر فرایندهای تکاملی تشکیل شده و پدوژن می باشند، در اغلب خاک ها کانی های رسی ژئوژنیک و پدوژنیک در کنار هم دیده می شوند