سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ارمین بوستانی – کارشناس ارشد سازه های آبی، مدرس دانشگاه پیام نور واحد سبزوار،
کاظم اسماعیلی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد،
اتبین محبتی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،

چکیده:

در مطالعه مذکور به بررسی و مقایسه دو مدل عددی انسیس و پلاکسیس روی قسمتی از خط لوله توزیع شبکه آب سد دوستی در مشهد پرداخته شده است. با فرض مدول یکسان موهر- کولمب، خط لوله انتقال فولادی اسپیرال به قطر ۱ متر و ضخامت خارجی ۱۲ میلی متر، با بارگذاری و عمق کارگذاری یکسان در هر دو مدل عددی اجزای محدود پلاکسیس و انسیس اجرا شد. اندرکنش سازه با خاک در سطح پوشش خارجی با مدل انسیس بهتر از پلاکسیس قابل اجرا بود. فرآیند نشست در هر دو مدل مشابه بود که با فرضیات حاکم بر محیط مسئله تطابق داشت