سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – استادیار،بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس
آیدا فائقی نیا – کارشناس ارشد

چکیده:

مواد مصرفی درکنتاکتهای الکتریکی از جهت مقاوم بودن به ذوب شدن در حین کار اهمیت بسزایی دارند. ماده AgCdO یکی ازمواد مرکبی است که از دیرباز در کنتاکتهای الکتریکی کاربرد داشته و درسالهای اخیر از روشهای متالورژی پودر برای ساخت این قطعات استفاده شده است در پروژه حاضر از پودر Ag-CdO در ساخت کنتاکتهای الکتریکی به روش متالورژی پودر استفاده شده است پودر Ag به طریق سمنتاسیون احیا گالوانیکی و پودر Ag-CdO به طریق رسوب همزمان تهیه شدند. در تهیه پودر نقره به روش تاثیر دما، همزن غلظت و زمان بر دانه بندی و مورفولوژی پودر حاصل بررسی شد در حالیکه درتهیه پودر به روش رسوب همزمان تاثیر عوامل و حجم رسوب دهنده بررسی گردید. سپس نمونه هایی پرس و زینتر شدند و محصولات از نظر سختی دانسیته نهایی و بررسی ریزساختاری با هم مقایسه گردیدند.