سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پژمان قمصریان – شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو دفتر فنی توزیع برق تهران دانشگاه علم و صن
ایاد زرمسلک – شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو دفتر فنی توزیع برق تهران دانشگاه علم و صن
ابوالقاسم کریمی – شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو دفتر فنی توزیع برق تهران دانشگاه علم و صن
رضا دشتی – شرکت مهندسین مشاور غرب نیرو دفتر فنی توزیع برق تهران دانشگاه علم و صن

چکیده:

یکی از اتفاقات مهم درحوادث شبکه های فشار متوسط زمینی که منجر به اعمال خاموشی های ناخواسته انرژی توزیع نشده می شود اتصالی کابل ها است. این مقاله در چهار بخش جداگانه به اختصار در بخش اول به تعریف کلی اتصال ها و آمار اتصالی کابل ها، مقایسه انرزی توزیع نشده از ؛آنها با کل قطعی حفاظتی به تفکیک سال ها (سال ۸۰ الی ۸۳) و تعیین علل اتصالی به تفکیک ماه در سال ۸۳ و در بخش دوم و سوم به بررسی عمده ترین علل اتصالی ها یعنیعوامل خارجی از شبکهو عیوب مفصل ها و در بخش چهارم بررسی پدیده شکست عایق پرداخته و عوامل تاثیرگذار بر اتصالی ها.