سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی جهانگیر – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

چاه یکی از مهمترین جنبه های کاربردی در هیدرولوژی آبهای زیرزمینی به شمار می رود در حال حاضر چاه به عنوان ساده ترین و عملی ترین وسیله در تامین آب مورد نیاز برای مصارف مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه بر این چاه برای خارج ساختن آبهای آلوده از لایه آبدار، جلوگیری از پیشروی آبهای شور، کاهش زیرفشار در پی سدها و پایین آوردن سطح ایستایی جهت زهکشی اراضی و برای تغذیه آبهای زیرزمینی استفاده بعمل می آید. با داشتن ضرایب هیدرودینامیکی لایه های آبدار خواهیم توانست سطح ایستایی را در دوره های بهره برداری تخمین بزنیم. در این مطالعه با استفاده از روش های پمپاژ در چاهها و انجام آزمایش با بار ثابت درروابط تجربی تخمین (K) بدست آمده ومورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر به شرح زیر می باشد:۱-ضرایب هدایت هیدرولیکی اشباع ناشی از آزمایشهای پمپاژ روی خاکهای ماسه متوسط تا شن ریز به ترتیب ۵ تا ۱۰۰ برابر ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع ناشی از آزمایش بار ثابت است.۲- ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع ناشی از آزمایش پمپاژ از دو چاه نزدیک به ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع ناشی از آزمایش پمپاژ از یک چاه است.۳- در انجام آزمایش بار ثابت با گرادیانهای هیدرولیکی مختلف انحراف از قانون دارسی برای گرادیان هیدرولیکی قابل لمس است.