سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
خسرو حیدری – اداره مطالعات زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

به منظور تفکیک بخش های متخلخل و تراوا از بخش های متراکم، با استفاده از خصوصیات سنگ شناسی، پارامترهای پتروفیزیکی و تغییرات فشاری اقدام به زون بندی یک مخزن نفتی می شود. از این رو مخزن نفتی آسماری در میدان منصوری نیز به ۸ زون مستقل و قابل تعقیب در سرتاسر میدان تقسیم شده و بر اساس تقدم در حفاری شماره گذاری گردیده اند. از این میان، زونهای ۱، ۲ و ۳ بدلیلبرخورداری از خصوصیات پتروفیزیکی مناسب مهمترین زونهای مخزنی به شمار آمده و عمده تولید نفت را نیز بعهده دارند که سهم تولیدی زون ۲ بیش از نیمی از تولید کل مخزن می باشد. بررسی و مطالعه خصوصیات مختلف زونهای مخزنی در این مطالعه مشخص می نماید که پارامترهای مختلف مخزن از سمت غرب به طرف شرق میدان بهبود یافته و از این رو می توان پیشنهاد نمود که حفاری های آتی در این میدان به منظور استخراج نفت بیشتر از بخش های مرکزی و نیمه شرقی آن انجام پذیرد.