سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

تقی رضوان قهفرخی – کارشناس مهندسی صنایع، مدیر عامل شرکت اینوتکس
خشایار جهانیان – کارشناس مهندسی صنایع، مدیر عانل شرکت اینوتکس
کیوان اصغری – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیر پارک فناوری شیخ بهایی

چکیده:

آن چه این مقاله ارائه می دهد، شامل شناخت و بررسی جایگاه دانش در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهان با هدف استخراج و بومی سازی هوشمندانه راهکارهای مدیریت دانش برای نیازهای صنایع مشابه در ایران است. در مسیر این مطالعه ابتدا به شناسایی شرکت های نفتی و پتروشیمی پیشگام در به کارگیری تفکر دانش محور در سطح جهان پرداخته می شود، سپس یک طبقه بندی منطقی از انواع راه حل ها وزمینه های مدیریت دانش که مورد استفاده قرار گرفته است، ارائه می گردد و یک تحلیل حرفه ای بر روی راهکارها صورت می گیرد. در گام های بعدی با توجه به معیارهای دانایی محور، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران مورد بررسی قرار می گیرد تا نیازها، کمبودها، اشتباهات و دوباره کاری ها شناسایی شود. درنهایت با تحلیلنقاط اشتراک و تشابه و هم چنین با تکیه بر تجربیات نویسندگان، سعی بر ارائه راهبردهایی کلان در به کارگیری مدیریت دانش در پیکره صنعت نفت، گاز وپتروشیمی ایران میگردد.