سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

هایده حسن زاده – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
فرهاد ملک قاسمی – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
علی اصغر کلاگری – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
محمد جواد عبدالهی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کانی های سنگین موجود در حوضهٔ آبریز رودخانهٔ کرخه در محدوده ای به وسعت تقریباً ۱۰ کیلومتر مربع جهت تعیین توان معدنی رودخانه ، چگونگی انتشار کانی های سنگین و نیز الگوی ژئوشیمیایی حاکم بر حوضه ی آبریز رودخانه مورد بررسی قرار گرفت. زمین شناسی منطقهٔ مورد مطالعه، شامل سازند آغاجاری، بخش لهبری و کنگلومرای بختیاری است که با توجه به وجود قلوه های آذرین در کنگلومرای مزبور، احتمال می رود بخشی از کانی های سنگین این حوضه، حاصل شستشوی این سازند باشند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در این منطقه، بیش از ۳۰ نوع کانی وجود دارد که تجمع بیشتر آنها در محل پیچش رودخانه است. همچنین تجزیه و تحلیل های آماری انجام گرفته بر روی مقادیر مطالعه شد ه ی کانی های زیرکن، روتیل، ایلمنیت و گارنت پس از تبدیل به پارامترهای عددی غلظت، نشان می دهد که پراکندگی این کانی ها از همبستگی نسبتاً قوی برخوردار است.