سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش کاربردهای مهندسی برق – قدرت در فناوریهای دفاعی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهرداد جعفربلند – دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرید صالحی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
احسان موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
در زیردریایی، به خاطر شرایط کاری ویژه و همچنین نیاز به بازه وسیع سرعت به دلیل بالا بردن قدرت مانور در شرایط مختلف، از موتورهایDCاستفاده میشود. موتور دوآرمیچره به دلیل توانایی تولید گشتاور، در بازه وسیع سرعت و همچنین قابلیت اطمینان بالاتر نسبت به موتورDCمعمولی، مورد توجه فراوان قرار گرفته و به عنوان سیستم محرک در ساخت تعدادی اززیردریاییها استفاده شده است. در این مقاله، در ابتدا به بررسی رفتار یک موتورDCمعمولی، از نقطه نظر بازه سرعتکاری وراندمان در توانهای مختلف خواهیم پرداخت. سپس به بررسی ویژگیهای یک موتور دوآرمیچره با مشخصات نامی یکسان با موتورDCمعمولی پرداخته و این دو موتور را از نظر بازه سرعت کاری و راندمان مقایسه میکنیم.