سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا فرشچی – کارشناس ارشد پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زل

چکیده:

قاب مهاربندی شده دارای میانقاب مصالح بنایی یکی از فرمهای متداول اجرای سازه های فولادی در ایران می باشد. از آنجا که عضو مهاربند در داخل دیوار مصالح بنایی قرار م یگیرد عملاً رفتار لرز های این نوع قاب با قاب مهاربندی شده بدون میانقاب متفاوت می باشد. معمولاً از اثر سازه ای این دیوارها در روشهای طرح و آنالیز رایج در کشورمان صرفنظر می شود، همچنین روش های تئوری موجود نیز تاکنون در ایران مورد بررسی آزمایشگاهی قرار نگرفته اند لذا در این تحقیق رفتار آزمایشگاهی قابهای فولادی مهاربندی دارای میانقاب با مقیاس ۱/۲ تحت بارگذاری چرخه ای بررسی و با روابط موجود مقایسه می گردد. نتایج نشان می دهد که در محدوده الاستیک این روابط با نتایج آزمایش حداقل ۳۰ درصد اختلاف دارد.