سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نازلی تیزرو – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:
با پیشرفت شهرنشینی،بشر سعی نموده است با گسترش بازه ی روز و ایجاد نورهای مصنوعی امکان استفاده از هستی شبانه را نیز برای خود مهیا کند.اما آنقدر که در گسترش فضای نورانی تلاش کرده است برای طراحی دقیق نور وقت نگذاشته است.به همین سبب امروزه بسیاری از نقاط پر جمعیت زمین از جمله شهر های بزرگ کشور ما گرفتار این معضل هستند.از این رو در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از فن آوری GIS به مقایسه آلودگی نوری نقطه ای در خیابان های ولیعصر و اوشان پرداخته شود.تجزیه و تحلیل صورت گرفته با استفاده از نقشه تراکم آلودگی نوری در این دو منطقه نشان می دهد خیابان ولیعصر نسبت به آلودگی نوری حساسیت بیشتری دارد.