سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم امیری هرمزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه صنعتی شریف
هیمن حجت جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هدف اصلی ضوابط طرح لرزه ای آیین نامه ها تعیین معیارها و جزئیات مناسب برای طراحی پلهاست به گونه ایکه خسارت وارده به پلها بعنوان مهمترین شریانهای حیاتی را به حداقل برساند. از آنجا که اکثریت پلها در ایران بر اساس نشریه شماره ۲۳۵ ایران ( آیین نامه طرح پلهای راه و راه آهن در برابر زلزله) طراحی لرزه ای می گردند، مرور و مقایسه آیین نامه های لرزه ای کشور های مختلف و مقایسه با نشریه ۲۳۵ ایران می تواند به تدوین آیین نامه مناسب برای بهسازی لرزه ای پلها کمک کند. این مقایسه همچنین می تواند ما را در دستیابی به معیارهای مناسب جهت بهسازی لرزه ای اینگونه سازه ها یاری نموده و جنبه هایی از نشریه۲۳۵ایران که نیاز به تکمیل و به روز شدن دارد را مشخص کند در این مقاله به مرور ومقایسه ضوابط لرزه ای آیین نامه های ایالات متحده آمریکا( آشتو LRFD Interim 2005) CALTRANS ، ATC-32 ، (۲۰۰۴)و اروپا (EURO CODE) و ژاپن (JSCE) در موارد معیار عملکرد ، طیف پاسخ ، طبقه بندی خاک ، آنالیز لرزه ای ، بار زنده ،فلسفه و رویکرد طراحی ، بارگذاری لرزه ای و دیگر شاخص ها) به منظور دستیابی به ایرادات و کمبودهای نشریه ۲۳۵ بارگذاری لرزه ای ایران پرداخته می شود. امید است این مقاله گامی مناسب برای تدوین آیین نامه ای معتبر در طراحی و بهسازی لرزه ای پلها در ایران باشد. این مقایسه همچنین می تواند در انتخاب آیین نامه مناسب در طراحی لرز های پلها کمک کند.