سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کمال شهبازی – دانشگاه محقق اردبیلی
احمد نوبهو ا – دانشگاه محقق اردبیلی
اختیار آقازاده – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

این آزمایش با توجه به گزارشاتی که در مورد وجود پتاسیل و اثرات آلیلپاتیک در گیاهان زراعی مثل چاودار، شبدر قرمز، عصاره بذر چغندر قند و حتی خود گندم و غیره شده است با بررسی اثرات آلیلوپاتیک جاودار شبدر قرمز و عصاره بذر چغندر قند در چهار غلظت شاهد، ۱۰۰، ۵۰ و ۲۵% از عصاره بر مبنای ۰/۱ (عصاره اولیه با یک گرم از مواد آسیبا شده کلیه اندام های آنها در ۱۰ سی سی آب مقطر که به عنوان عصاره ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شدهاست.