سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش نقش راهنمایی و مشاوره شغلی در بازار کار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا عابدی – عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
عبدا… شفیع‌آبادی – استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
احمد احمدی – دانشیار دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان
کاظم سلیمی زاده – استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

این پژوهش به مقایسه اثر بخشی روشهای مشاوره شغلی به سبک نظریه یادگیری اجتماعی و سازگاری شغلی بر کاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان می‌پردازد.