سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی نجاتیان – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در تحقیق حاضر به منظور شناسایی و گزینش ارقام پرمحصول و سازگار در شرایط آب و هوایی مختلف کشور ۱۳ رقم عدس پائیزه به همراه شاهد محلی در طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در اراضی دیم و آیش ایستگاه اسماعیل آباد مرکز تحقیقات قزوین مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.