سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عنایت اله توحیدی نژاد – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان,
داریوش مظاهری – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران,
محمدرضا محمدرضاخانی – اداره محیط زیست کرمان

چکیده:

اثرات برش روی گیاه جو در مزرعه باعث تغییر میزان عملکرد محصول دانه و علوفه خشک و سا یر صفات می گردد. این آزمایش با استفاده از طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد ، که فاکتور برش بعنوان فاکتور اصلی (A) در سه سطح (a1 عدم برش ، a2 برش در پنجاه روز پس از کاشت ، a3 برش در هفتاد روز پش از کاشت ) و فاکتور ارقام بعنوان فاکتور فرعی (B) ا (b1= آریوات، C63=b2 و b3= کارون، و b4= ریحانه ، b5= رقم شماره ۷ یکنواخت گرمسیری ) در شرایط منطقه جیرفت مورد بررسی قرار گرفتند . هدف این آزمایش معرفی بهترین رقم جو ، جهت استفاده دو منظوره برای این منطقه بوده ، که با بررسی انجام شده مشخصی گردید که رقم ریحانه می تواند بصورت رقمی دو منظوره در شرایط برش پنجاه روز پس از کاشت مورد استفاده قرار گیردو پس از آن رقم شماره هفت یکنواخت گرمسیری در شرایط برش هفتاد روز پس از کاشت می تواند بهترین نتیجه مطلوب را ایجاد نماید. و بهترین رقم برای تولید دانه رقم آریوات در شرایط عدم برش می باشد. و بطور کلی جهت استفاده دو منظوره (علوفه‐ دانه ) می توان از رقم ریحانه در برش پنجاه روز پس از کاشت، استفاده نمود.