سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید جعفرآقایی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

به منظور مقایسه ارقام گلاندلس موجود با جدیدترین ارقام پنبه گلاندس از نظر خصوصیات کی و کیفی بویژه روغن و پروتئین پنبه دانه و ازدیاد مقدماتی بذور و اعمال سلکسیون در جهت تهیه لاین های بر روغن پنبه گلاندلس تعداد ۱۲ رقم برتر به پلاندس از سال اول آزمایش به همراه رقم پاک و رقم ورامین در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مقایسه گذاشته شدند.