سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب حکیم زاده – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
هادی دل افروز – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه تبریز
حامد سرورام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با ارائه دو مدل عددی، تفاوت بین الگوی جریان پیش بینی شده در پشت موانع با کاربرد در معادله های لاپلاس و آبهای کم عمق بررسی گردد. برای گسسته سازی معادلات حاکم از روش تفاضل محدود استفاده شده است. همچنین حل معادلات تفاضلی رینولدز( جریان متلاطم در آب کم عمق) به روش نیمه ضمنی ADI و حل معادله لاپلاس با الگوریتم ملایم سازی انجام پذیرفته است. شبکه بندی مورد استفاده از نوع یکنواخت بوده و شرایط مرزی بسته غیرلغزشی در مدلها بکار گرفته شده است.