سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا رفیعی کرهرودی – کارشناس دفتر بودجه معاونت برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای باختر
محمد نوبختی – معاون برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای باختر

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی و مقایسه بهره وری مصرف برق در بخش های اقتصادی(کشاورزی، صنعت و خدمات) حوزه برق منطقه ای باختر(استان های مرکزی، همدان و لرستان) طی برنامه سوم توسعه پرداخته شود. در این راستا ابتدا تحلیل پیرامون متغیرهای اساسی در طول دوره مورد مطالعه ارائه گردیده و سپس با استفاده از شاخص اقتصادی مربوطه، بهره وری مصرف برق در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات محاسبه می گردد.بکارگیری شاخص بهره وری برق برای بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات استان های مرکزی، همدان و لرستان طی برنامه سوم توسعه حاکی از آن است که طی این دوره بهره وری برق بخش کشاورزی و خدمات استان لرستان و بهره وری برق بخش صنعت استان همدان و نیز بهره وری برق بخش صنعت(بدون در نظر گرفتن ایرالکو و فرو آلیاژ) استان مرکزی از سایر استان ها بالاتر می باشد.