سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید امیر غفاری – دانشگاه صنعتی شریف
حسین سرپولکی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، سنتز اسپینل مخلوط در سیستم سه تایی Al2O3 و MgO و Cr2O3 از دو مسیر مختلف بررسی گردیده است. ابتدا درصد مشخصی Cr2O3 به مخلوط آلومینا و منیزیا افزوده شده و در مرحله دوم اکسید کروم با رعایت نسبت مواد مرحله اول به یک نوع اسپینل از پیش آلومینات منیزیم از پیش آماده شده، اضافه می گردد. مکانیزم تشکیل اسپینل در هر دو نمونه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. مواد اولیه به صورت ریزدانه و با خلوص ۹۹ درصد انتخاب شده و در ظرف پلاستیکی همراه با گلوله های زیرکونیایی به مدت ۴ ساعت، همراه با آب و چسب CMC مخلوط گردید. سپس توسط پرس تک محور نمونه سازی با فشار ۱۷۵ MPa انجام شد. پس از خشک کردن نمونه هادر دمای ۱۱۰ درجه سانتیگراد، عملیات پخت در سه دمای ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد و ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد و ۱۶۵۰ درجه سانتیگراد انجام گرفت.
آزمایش های خواص فیزیکی از جمله: دانسیته، تخلخل، جذب آب، انقباض، تغییرات ظاهری و همچنین بررسی های فازی و ریزساختاری به کمک آنالیز پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) به منظور مقایسه دو نمونه انجام شده است.