سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مازیار دباغ – مدیر عامل شرکت ر ه پردا
هادی محمدزاده بصیر – مدیر بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ر ه پردا
مرتضی امیرمیران – کارشناس برنامه ریزی، کنترل پروژه و تحقیق و توسعه شرکت ره پردا
سیدرضا میرغفاری – کارشناس برنامه ریزی، کنترل پروژه و تحقیق و توسعه شرکت ره پردا

چکیده:

توجه به اهمیت استفاده از استانداردها و روش های سیستماتیک، این مقاله به بررسی و مقایسه دواستاندارد مطرح مدیریت پروژه می پردازد . به منظور کاربردی نمودن مطالب، استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ (ISO10006) با استاندارد PMBOK که رایج ترین و شناخته شده ترین استاندارد در ایران می باشد مقایسه گردیده است.با دستیابی به یک نگرش صحیح، انتخاب استاندارد منطبق بر نیازهای پروژه، به راحتی قابل دستر س خواهد بود و علیرغم این موضوع که مدیریت یک پروژه معمولا فقط با استفاده از یک استاندارد مدیریت پروژه معین صورت می گیرد، آگاهی از نقاط قوت و ضعف استاندارد مورد استفاده نسبت به دیگر استاندارد ها می تواند دید بهتری را برای هدایت پروژه فراهم آورد . از این رو د ر این مقاله سعی شده است تا با مبنا قراردادن استاندارد PMBOK تفاوت های استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ با آن استاندارد بررسی گردد . بدین منظور نخست به بررسی و مقایسه استاندارد PMBOK با استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ پرداخته شده است و در نهایت نسبت به ارائه جمع بندی در این زمینه مبادرت گردیده است .