سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید طلعت – موسسه تحقیقات پنبه
محمدرضا رمضانی مقدم – موسسه تحقیقات پنبه کشور
رضا هادی اقدم – موسسه تحقیقات پنبه کشور مغان
اشرف مهاجر عباسی – موسسه تحقیقات پنبه کشور ورامین

چکیده:

ارقامی که از خارج به داخل کشور معرفی می شوند از لحاظ کلیه صفات مورد ارزیابی قرار می گیرند و می توان از این ارقام در برنامه های به نژادی به منظور انتقال صفات ممتاز به ارقم تجارتی موجود و تهیه ارقام پرمحصول و همچنین مناسب عملیات مکانیزه استفاده نمود.