سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آزاده السادات شکرابی – گروه مهندسی شیمی, دانشکده علوم و مهندسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
عبدالرسول ارومیه ای – عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
بابک قنبر زاده – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگ
علی وزیری – گروه مهندسی شیمی, دانشکده علوم و مهندسی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو

چکیده:

امروزه استفاده از فیلم های بسته بندی خوراکی در صنایع غذایی به دلایل زیست محیطی بسیار مورد توجه است. یکی از منابع تأمین فیلم های بسته بندی خوراکی زیست تخریب پذیر پروتئین ها است. در این تحقیق از دو بیوپلیمر زئین که پرولامین موجود در ذرت است و کیتوزان , ترکیب استیل شده کیتین از انواع بی مهرگان دریایی, قارچها, باکتریها, گیاهان, جلبکها, نرمتنان, دیاتومه ها, مخمرها و حشرات استخراج می شود. برای تولید فیلم های خوراکی مرکب استفاده شده است. نرم کننده های استفاده شده گلیسرول و پلی اتیلن
گلیکول ۶۰۰ که هردو خوراکی هستند. دمای انتقال شیشه ای فیلم مرکب ساخته شده ، مابین دمای انتقال شیشه ای فیلم زئین و کیتوزان خالص است. فیلم مرکب حاصل از زئین و کیتوزان دارای دمای انتقال شیشه ای بالاتری نسبت به دو فیلم زئین و فیلم کیتوزان حاوی پلاستی سایزر میباشد فیلم های مرکب از دو بیوپلیمر زئین و کیتوزان مقاومت کششی و ازدیاد طول بالاتر و مدول کمتری نسبت به فیلم های خالص و فیلم های پلاستی سایز شده نشان میدهد. خواص مکانیکی فیلم های مرکب نیز از فیلم های خالص و حتی پلاستی سایز
شده بهتر است.