سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا ساقی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز
شاهین خامنه اصل – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
وحید رمضانی – دانشجویکارشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از جریان مستقیم و پالسی پوشش های کرم سخت ترک دار و عاری ا ز ترک تهیه شدند بررسی های سایش پوشش ها نشان داد که ضرایب اصطکاک و میزان سایش درنمونه های عاری از ترک پالسی بیشتر از نمونه های ترک دار است بررسی های انجام شده نشان مدهدکه مکانیزم اصلی سایش درنمونه های ترک دار می تواند سایش خستگی به همراه سایشخراسان باشد که باعث کنده شدن و شکستن پوشش از مناطق پرتنش می شود. همچنین مقاومت به خوردگی پوشش ها براساس تست مه پاشش نمک بررسی شد نتایج حاصل از تست خوردگی مه پاشش نمک نشان میدهد که نمون های عاری از ترک پالسی مقاومت خوردگی بسیار بهتری نسبت به نمونه های ترک دار دارند در سطح پوشش های ترک دارحفره و تاول به عنوان عیوب حاصل از خوردگی مشاهده شد.