سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
مهدی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان

چکیده:

دستورالعمل مقاومت لغزشی برای راههای اصلی در انگلستان پس از ۱۵ سال فعالیت بازبینی شد. در نتیجه، ویرایش جدید این دستورالعمل در سال ۲۰۰۴ تحقق یافت. نتایج بدست آمده در این مقاله که حاصل بررسی و مقایسه استانداردهای قدیم و جدیدانگلستان می باشد، تاکید بر آن دارد علاوه بر اهمیت مقاومت لغزشی، خصوصیات طبیعی گذرگاه نیز بر خطر تصادفات تاثیرگذار است. در نتیجه، توصیه برای تعیین کردن سطوح تحقیق (Investigatory Levels-ILs) مقاومت لغزشی برای ایجاد دید بهتر مهندسی نسبت به مقتضیات لغزشی و بررسی مناسبتر گذرگاه ها که اندازه گیری های مقاومت لغزشی در آنها صورت گرفته، تقویت شود. این بررسی همچنین درمورد اثر بخشی دستورالعمل اصلاح شده بر زمینه سابی تدابیر استفاده از علائم هشدار جاده لغزنده و کنترلهای موجود، نتیجه گیری می کند.