سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمسعود منوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی
قاسمعلی عمرانی – دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه تهران
مهدیه رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی

چکیده:

براساس محاسبات انجام شده در محل دفن پسماندهای شهر خمین روزانه ۴۸ تن پسماند به صورت غیر اصولی دفن می گردد.این روش سنتی،مشکلات زیست محیطی بسیاری را در پی داشته است و ضرورت اقدامات بهینه سازی را بر مسئولین و مردم آشکار نموده است. جهت کاهش مشکلات دفع پسماندهای شهری، شهرداری خمین در استان مرکزی تصمیم به احداث و بهره برداری از تأسیسات کمپوست گرفته است. مساحت اراضی طرح ۲ هکتار و با اهداف توسعه آن به وسعت ۳ هکتار می باشد.ظرفیت تولید طرح در سال ۲ هزار تن کمپوست است که قابل افزایش نیز خواهد بود.بااین حال گزینه مطرح دیگردراین زمینه در شهر خمینود یگر شهرهای با موقعیت مشابه، بهداشتی کردن دفن فعلی پسماندهاوانجام عملیات دفن بهداشتی می باشد. . پژوهش حاضر سعی در مقایسه طرح کمپوست بادفن پسماندهاداردودراین رراستابا انجام محاسبات از ملاحظات اقتصادی نیز در این بررسی بهره جسته است ودر نهایت به منطقی بودن انتخاب گزینه دفن بهداشتی برای شرایط شهر خمین ،با توجه به موقعیت اکولوژیکی و مقایسه هزینه های دفع هر کیلوگرم پسماند به دو شیوه موجود که دارای اختلاف بیش از ۱۰ تومان می باشند،دست یافته است.بدیهی است که در صورت رعایت تفکیک از مبدا و تبدیل طرح کمپوست به بیوکمپوست ، به معنای واقعی کلمه و حذف بسیاری از لوازم و تاسیسات پرهزینه آن،و سرشکن کردن هزینه های اقتصادی این طرح برای چند شهر مجاور در استان و یا استان های همجوار از طریق جانمایی محل طرح کمپوست در فاصله بین چند شهر نزدیک به هم می توان به نتایج بهتری در این زمینه دست یافت و این گزینه را نیز با بررسی دقیق، بار دیگر محل تامل قرار داد