سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا احدیت – مربی،کارشناسی ارشد مهندسی برق
حسین دهقان – مربی،کارشناسی ارشد مهندسی برق

چکیده:

امروزه دیگر نیازی به بیان ا ین نکته نیست که صنعت خودرو بطور پیوسته در حال گسترش و پیشرفت است . برکسی پوشیده نیست که برا ی باقی ماندن در عرصه جهانی خودرو، باید با جدیدترین سیستم ها و تکنولوژی های به کار رفته درخودروهای امروزی آشنا شد و آنها را به داخل کشور منتقل کرد .یکی از تکنولوژ ی های بکار رفته در خودروها ی امروزی که ازابتدای دهه ۹۰ وارد صنعت خودرو شده است، تکنولوژ ی Multiplexing می باشد.این تکنولوژی به معنی حذف سیم کشیسنتی نقطه به نقطه و پیاده سازی یک گذرگاه د یجیتال درون خودرو است که بصورت یک شبکه ، اطلاعات و دستورات بخش های مختلف را بین قسمت ها ی گوناگون مبادله می کند و به نحوی قابل توجه باعث کاهش هز ینه سیم کشی درخودرو می شود.این ن یاز باعث شد تعداد ز یادی شبکه مخصوص خودرو طرا حی شده و از طرف شرکت های مطرح دنیا معرفی شوند. از جمله این شبکه ها می توان به گذرگاه های IDB 1349 ،MOST ،TTP/C ،LIN ،VAN ،CAN اشاره کرد. در خودروهای تولیدی کشور ما، دو گذرگا هVAN و CAN بیشتر از بقیه مورد توجه هستند . این دو گذرگاه، بسیار شبیه به یکدیگر بوده و دارای تفاو تهای جزئ هستند که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.