سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نبی اله ادیبی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، گرایش استخراج، معدن مس سرچشمه، عملیات معد

چکیده:

هنگام عملیات آتشکاری در سنگ برای ایجاد فضاهای روباز، زیرزمینی یا عملیات حفتری در معادن باید از خسارت رساندن به توده سنگ باقیمانده و سازه های مجاورش اجتناب کرد. اما استفاده از آتشکاری غیر علمی به توده سنگ باقیمانده و سازه های مجاور آن صدمات اجتناب کرد. اما استفاده از آتشکاری غیر علمی به توده سنگ باقسمانده و سازه های مجاور آن صدمات جبران ناپذیری وارد می کند. برای جلوگیری از خسارت ناشی از این نوع آتشکاری، روشهایی توسعه یافته اند که آتشکاری کنترل شده نامیده می شوند و با استفاده از قوانین و تئوریهای انفجار میزان خسارت ناشی از آتشکاری به توده سنگ باقیمانده را به حداقل می رساند.