سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدلمهدی میرسپاسی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم
حمید رضا هنری – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم
حامد اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی ته

چکیده:

در اثر ورود بعضی ازمواد مغذی برای جلبک ها به آب دریاچه‌ها و مخازن تغییراتی در کیفیت آب رخ می دهد.منابع عمده این مواد فاضلاب‌های شهری و روستایی ، صنعتی ، پساب‌های کشاورزی و حاصلخیز کننده‌های موجود در آنها می باشد یکی از این تغییرات ناشی از ورود مواد مغذی درآب که اصطلاحاً یوتریفیکاسیون نام دارد،باعث ایجاد طعم و بوی ناشی از رشد جلبک ها و سیانو باکترها درآب مخازن و دریاجه ها می شود.متابولیتهای شایع ناشی از سیانو باکترها عبارتند از متیل ایزو برنوئل و ژئوسمین که وجود این متابولیتها در آب آشامیدنی نگرانیهای در پی خواهد داشت.بنابراین حذف موثر این متابولیتهاوبخصوص متابولیتهای ثانویه ناشی از سیانو باکترهادرآب آشامیدنی حائز اهیت فراوانی می باشد در این مطالعه به بررسی و مقایسه روشهای حذف بوی ناشی این متابولیتها پرداخته می شود.