سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدروح اله عمادی – دانشگاه علم و صنعت واحد اراک
امیررضا مرادی – دانشگاه علم و صنعت واحد اراک

چکیده:

روشهای متفاوتی برای تغییر شکل استوکس وجود دارند که می توان ازر روشهای مالدنسکی(۱۹۶۲) (wong and Gorge,1969)و (Vanicek and kleusberg, 1987) نامن برد در هر یک از روشهای فوق هدف محاسبه و در صورت امکان کاهش خطای برش می باشد.اگر چه از نظر تئوری می توان نشان داد که روش سوم نسبت به سایر روشها بهتر است اما بررسی و مقایسه عددی بین این روشها و تعیین میزان اختلاف بین آنها بحثس جالب در این رابطه می باشد.در این مقاله خطای برش از روشهای ذکر شده و در پایان مقایسه بین روشهای مختلف انجام می پذیرد.